Άστεγος.gr... Άνεργος.... Ανασφάλιστος.... Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας που βρέθηκαν από την μια μέρα στην άλλη χωρίς στέγη... χωρίς εργασία..... χωρίς ιατροφαρμακευτική ασφάλεια με τις σοσια-ληστρικές και τελευταία συριζέικες πολιτικές συνεπικουρούμενες από έναν άκρατο νεοφιλελευθερισμό.... Φωτογραφία: Herni Cartier Bresson

.......................* κιτρινισμένες λιθογραφίες * για τον Άνθρωπο και τις αξίες που χάνονται στην εποχή μας...
..."Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει νά 'χει η ζωή: το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω απ' τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη... Νίκος Μπελογιάννης

****


“Ηomo hominis lupus” - o άνθρωπος λύκος για τον συνάνθρωπό του

Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ δημιουργείται στην Πάτρα, από τον Δήμο!...


ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ δημιουργείται στην Πάτρα, από τον Δήμο!...


(...Πάει να στήσει κομμουνιστικό κράτος εκείνος ο Πελετίδης!.. "Άκρως επικίνδυνος διά την τάξιν του Συστήματος και διά το Σύστημα της τάξεως εις την αχαϊκήν πρωτεύουσα κώμην και ουχί μόνον..."
 -Δ.Τζ.)
~~~~~
Την ίδρυση και λειτουργία υπνωτηρίου δυναμικότητας 90 ατόμων προωθεί ο Δήμος Πατρέων με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες την τελευταία πενταετία. Η δομή θα λειτουργεί συμπληρωματικά στον Κοινωνικό Οργανισμό και θα έχει στόχο την κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων.
Το έργο προτάθηκε να υλοποιηθεί μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας. Θα παρέχει ασφαλή διαμονή τη νύχτα, παροχή βασικών αγαθών σε τροφή και ένδυση / υπόδηση, παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων ενώ εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και θα άρει την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό των ωφελουμένων.
Το υπνωτήριο θα αποτελεί δομή άμεσης φιλοξενίας και θα λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας για να καλύπτει επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Θα παρέχει υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες μακροχρόνιας στέγασης , σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.
Τα τελευταία πέντε χρόνια οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου κατέγραψαν δυνητική αύξηση των αστέγων από τις έρευνες που έκαναν και από τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην Πάτρα.
Ειδικότερα οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στους αστέγους θα είναι: Φιλοξενία κατά την διάρκεια της νύκτας, ατομική υγιεινή και παροχή ειδών υγιεινής, χρήση πλυντηρίων, παροχή ειδών ένδυσης και υπόδησης, φύλαξη προσωπικών αντικειμένων, βασική υγειονομική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή όταν απαιτείται, παροχή τουλάχιστον ενός γεύματος, ψυχοκοινωνική στήριξη, δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης , νομικής συνδρομής, συμβουλευτική υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.
Το υπνωτήριο θα λειτουργεί σε συνέργεια με το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι ωφελούμενοι είναι τα ίδια άτομα, ώστε να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη στα θεματικά πεδία παρέμβασής τους. Στο πλαίσιο αυτό της δομής του υπνωτηρίου και με την σύμφωνη γνώμη του ωφελούμενου θα εκπονείται από το επιστημονικό προσωπικό της δομής το Ατομικό ή Οικογενειακό Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης, το οποίο θα περιλαμβάνει τον προγραμματισμό ενεργειών για τις διαδικασίες διασύνδεσης του ωφελούμενου και των μελών της οικογένειάς του με συγκεκριμένους φορείς σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης , νομικής συνδρομής κ.ο.κ.
Με την ένταξή τους στη δομή οι φιλοξενούμενοι θα υποχρεώνονται σε ιατρικές εξετάσεις για μεταδιδόμενα νοσήματα ενώ μέχρι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων θα διαμένουν σε ειδικούς χώρους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη στη δομή θα είναι οι ωφελούμενοι να διαβιούν στον δρόμο ή να στερούνται με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση σε κατοικία. Δεν θα τίθεται κατ' αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων. Η δομή θα λειτουργεί καθημερινά επτά ημέρες την εβδομάδα από 21:00-9:00.
Το προσωπικό που προβλέπεται να απασχοληθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (36 μήνες) είναι: ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (3 θέσεις), ΤΕ Διοικητικός, ΔΕ νυχτοφύλακες (δύο θέσεις), ΥΕ προσωπικό καθαριότητας, ΥΕ Γενικών καθηκόντων (3 θέσεις).
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
____________
pelop.gr
Πηγή: http://anemosantistasis.blogspot.com/…/…/blog-post_877.html…